nederlands

UITLEG


Naamgeving klassen / divisies

Bij de indeling van de wedstrijden in diverse klassen, is gekozen de benaming aan te houden zoals die ook op fcgstats.nl wordt gehanteerd. Alle wedstrijden die op het op dat moment hoogste niveau werden gespeeld, worden gevat onder de noemer Eredivisie, ook al werd die pas in 1956 daadwerkelijk ingevoerd. Tot en met medio 1955 was de Eerste Klasse de hoogste divisie en in 1955/1956 gold dat voor de hoofdklasse waarin GVAV actief was. Zo kan het dat de Noordelijke Derde Klasse (1919-1923) wordt gezien als ‘Tweede Divisie’ en de Noordelijke Tweede Klasse (1923-1926) als ‘Eerste Divisie’.

Ontbrekende of afwijkende informatie kan worden gemeld via