nederlands

INFO


Belangrijk bij overname statistieken

Overname van de statistieken van deze site is zonder meer toegestaan mits de bron 'www.gvavstats.nl' wordt vermeld! Overname van de GVAV Stats grafieken is toegestaan mits deze in originele staat, dus inclusief de bronvermelding, worden aangeboden. Al deze voorwaarden zijn van toepassing voor zowel privé- als commercieel gebruik (bijvoorbeeld landelijke of regionale media) Een melding bij gebruik en/of een donatie wordt op prijs gesteld.

Disclaimer

Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig Ondanks de zorg en aandacht bij het opstellen en onderhouden van de website van gvavstats.nl is het mogelijk dat bepaalde informatie die u terug vindt op deze website onvolledig of onjuist blijkt te zijn.Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om gvavstats.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Ontwikkeling

Gvavstats.nl is gezien de statistieken de voorloper van fcgstats.nl, maar de website zelf is gebaseerd op de fundamenten van het al oudere fcgstats.nl. In het najaar van 2010 is men begonnen met de productie van het boek FC Groningen 1971-2011. Daarin zal behalve de historie van FC Groningen ook aandacht zijn voor voorloper GVAV. Alle opstellingen van FC Groningen waren reeds verzameld in fcgstats.nl.

Van de periode van 1919-1971 waren oorspronkelijk alleen speeldata en uitslagen bekend. Met behulp van de zeer uitvoerige research van Be Quick-statisticus Laszlo Scheltens is een eerste zeer ruime stap gezet wat betreft de opstellingen voor de periode 1926-1954 waarin de ploeg actief was op het hoogste niveau. Daarin zijn cluborgaan Onze Vereeniging en diverse landelijke en regionale dag- en sportbladen als bron gebruikt.

Vanaf de invoering van het betaalde voetbal is met behulp van diverse sport- en landelijke en regionale dagbladen ook de periode 1954-1971 gecoverd. Daarbij is dank verschuldigd aan Eredivisie-kenner Evert Vermeer, Johan Sepers en diverse knipselarchieven voor het aanleveren en checken van de geleverde informatie.

Ook de ‘Vrienden van GVAV’ hebben een rol gespeeld in het achterhalen van voornamen en geboortedata van diverse spelers. Aangezien met name de informatie uit de jaren ’40 wegens papierschaarste niet altijd even uitgebreid is, zijn sommige namen in opstellingen niet geverifieerd door meerdere bronnen. Indien personen over andere informatie beschikken, wordt verzocht contact op te nemen met .

Hoewel voor de productie van het boek een harde deadline is gesteld, zullen op de website gvavstats.nl eventuele fouten worden hersteld en gaten worden opgevuld. Ook ligt het in de bedoeling ook de tactische weergave van de opstellingen van 1926 tot heden weer te geven op gvavstats.nl en fcgstats.nl.

Redactie